Mária Júdová

Dance - tech

Mária je slovenská multidisciplinárna umelkyňa. Získala bakalársky titul v digitálnych médiách na Akadémií umení. Počas svojho štúdia bola praktikantkou na École de recherche graphique v Belgicku a hňeď potom v CIANT - International Centre for Art and New Technologies v Prahe. Momentálne dokončuje magisterské štúdium na FAMU Centrum audiovizuálnych štúdií v Prahe, kde skúma oblasti dance - tech a technologicky informovaného tanca, konkrétne sa zaoberá bio - senzormi v oblasti súčasného tanca. Svoju prácu už prezentovala na Holandskom elektronickom festivale umenia, Cinedans v Amsterdame a je súčasťou projektu Creative Coding Lab v Berlíne aj The Story of Light Festivalu v Panjim (India).

www.mariajudova.net/

Get tickets now